New Ribbon
Slide 1

1. CO-OP (Cooperative Education) üniversitesi-iş dünyası işbirliğine dayanan bir eğitim modelidir.

Slide 2

2. COOPER (Okurken çalışan öğrenci) partner firmalarımızda çalışma imkanı bulur.

Slide 3

3. COOPER, partnerlerin kendi isimleriyle açtıkları seçmeli, kredili, sertifikalı Markalı Dersler'den alabilir.

Slide 4

4. COOPER, okurken çalıştığından, çalışma hayatına bir adım önde başlar.

BAŞARI HİKAYELERİ HEPSİ
CO-OP sayesinde, uluslararası bir öğrenci olarak, yurtdışında staj yapmanın, eğitimini aldığım bölümle ilgili tecrübe edinmenin ne kadar önemli olduğunu fark ettim.
Emir Ünver
İç Mekan Tasarımı
Yüksek Lisans

IKEA
Charles Western

Bahçeşehir Üniversitesi
Merve Türk
Endüstri Mühendisliği
4. Sınıf

Nexum Boğaziçi
Yüksek lisansımı sürdürürken çalışmanın, bana ciddi bir vizyon kazandıracağını düşünürken, CO-OP sayesinde İKEA'da Görsel Tasarım Uzmanı olarak CO-OP yapmaya başladım.
CO-OP sayesinde, uluslararası bir öğrenci olarak, yurtdışında staj yapmanın, eğitimini aldığım bölümle ilgili tecrübe edinmenin ne kadar önemli olduğunu fark ettim.
Endüstri Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim. Her mezun olmaya çok yakın öğrenci gibi ileride ne yapacağım korkusu almış durumdaydı beni de. İleride gerçekten ne yapmak istediğime karar verebilmek için mezun olmadan önce iş hayatının bizzat içinde...
MARKALI DERSLER HEPSİ
Çevik proje yönetimi konuları derste ele alınacaktır. Dersin amaçları arasında şunlar sayılabilir: Çevik proje yönetiminin temellerini öğrenmek ve gerçek hayattaki kullanımları ile ilgili bilgi sahibi olmak, örnek grup çalışmaları ile çevik proje yönetimini örnekleyebilmek.
Çevik proje yönetimi konuları derste ele alınacaktır. Dersin amaçları arasında şunlar sayılabilir: Çevik proje yönetiminin temellerini öğrenmek ve gerçek hayattaki kullanımları ile ilgili bilgi sahibi olmak, örnek grup çalışmaları ile çevik proje yönetimini örnekleyebilmek.
• Bu ders stratejik marka yaratma ve sürdürme stratejilerinin yaratıcılık odağıyla incelenmesini ve uygulanmasını kapsamaktadır. Ders üç bölümden oluşmaktadır. Birinci ayakta markalama stratejileri üzerinde durulacaktır. Bu çerçevede stratejik planlamanın akışı, tüketicinin planlama sürecindeki yeri irdelenecektir. İkinci ayakta stratejik planlamada yaratıcılık ve yaratıcılığın önemi tartışılacak, son ayakta ise öğrencilerin dönem boyunca stratejik planlamaya dair öğrendikleri temel kavramları kullanarak seçtikleri varolan bir marka üzerinden analiz yapmaları istenecektir.
Oyun geliştirmeye yönelik farklı disiplinler hakkında bilgi sahibi olma imkanı sunan bu derste kullanılan Cryengine teknolojisi sayesinde , dünya standartlarında projeler geliştirmek mümkün olacak. Ders başvurularını bug@bahcesehir.edu.tr adresine CV ve niyet mektubuyla birlikte gönderebilirsiniz.
• Büyük ölçekli projelerin yönetimi diğer projelerden farklılık göstermektedir. Bu dersle amaçlanan büyük ölçekli projelerin dizayn, uygulama, finans takip ve hukuksal boyutları ile ilgili know-how'ı aktarmaktır. Telekom projeleri örnek grup olarak alınmaktadır. Sahada çalışmış olan yetkililerin bu bilgilerini gerekli gördükleri noktalarda uygulama ile birleştirerek aktaracaktır. Öğrenciler bu sayede hem standart bir proje yönetimi dersinde göremeyecekleri büyük ölçekli projeler ile ilgili süreçler hakkında bilgi sahibi olacak, hem sahada bunun uygulanması noktasında birebir sahada problemlere ve süreçlere müdahil olanlarla birlikte çalışacaklardır. Burada riskin yönetimi, hukuksal boyut ve projeden çıkışlarda yaşanan süreç bu dersin, büyük projelere odaklanması nedeniyle, en önemli katkısıdır.
Bu derste, Smart City Centre Operasyonu kapsamlı bir yaklaşımla "Akıllı Platformlar" ve "Internet of Money" kavramı, ekonomik, siyasi, insani, sosyal ve bilimsel alanlardaki etkileri tartışılacaktır.Bu ders aynı zamanda "Güvenli ve Akıllı Kent" çözümlerinin, Türkiye gibi ülkelerde akıllı şehir uygulamalarından en iyi nasıl yararlanabileceğini, sürdürülebilir ve güvenli kalkınma gerçekleştirmek için kentsel toplulukların nasıl yardımcı olabileceğini araştırıyor.
YURTİÇİ PARTNERLERİMİZ HEPSİ
YURTDIŞI PARTNERLERİMİZ HEPSİ